Belangrijke wetswijzigingen 2023

Per 2023 zullen er weer een aantal belangrijke wetwijzigingen plaatsvinden. Onderstaand een selectie van een aantal wetswijzigingen.

Verhoging van de WKR (werkkostenregeling), de vrije ruimte stijgt met 0,22 procent

In 2023 stijgt de vrije ruimte over de eerste € 400.00 van de fiscale loonsom met 0,22%. De vrije ruimte stijgt hierdoor van € 6.800 naar € 7.680 bij een loonsom van precies € 400.000. Hierdoor kunnen de werkgevers meer onbelaste vergoedingen geven aan de werknemers.

Daarnaast is er een motie aangenomen om de werkkostenregeling te verruimen naar 3%. In deze motie wordt het kabinet verzocht om de WKR (werkkostenregeling) in 2023 eenmalig uit te breiden naar 3%.

Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding naar € 0,21
Het kabinet wil ook vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Het doel hiervan is om werknemers te compenseren voor hogere kosten van de brandstof en het openbaar vervoer (ov). Het kabinet stelt daarom voor om de belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer te verhogen naar € 0,21 per kilometer vanaf 1 januari 2023.

Deze bedragen zijn voor de reiskosten tijdens het werk en voor het woon-werkverkeer. Ze gelden voor zowel werknemers in loondienst als voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers). Uiteraard is het toegestaan als werkgever om een hogere reiskostenvergoeding te geven aan je werknemers. Echter geldt het bedrag boven de € 0,21 per kilometer dan als loon. 

Minimumloon stijgt in één keer met 10,15%
Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%. 

Wettelijk minimumuurloon
Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen dienden de PvdA en Groenlinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor zal er per 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het minimumuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek. 

*Deze voorstellen zijn onderdeel van het belastingplan 2023. Als de tweede en eerste kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf januari 2023 in (en voor de kilometer vergoeding ook per 1 januari 2024).*

YouTube afbeelding Faris
Video afspelen
Onze mensen

Heb je vragen over dit onderwerp?

Wil je gebruik maken van onze salarisapplicatie? Onze specialisten zijn je graag van dienst. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.