Een van mijn werknemers krijgt in 2022 een kind, wat veranderd er voor mij als werkgever?

We kennen al het geboorteverlof voor de partner. Dit houdt in 5 dagen tegen 100% van het loon via de werkgever. Daarnaast heeft de partner ook nog recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof tegen 70% van het maximum dagloon via het UWV. Daarna kan de werknemer ook nog 26 weken ouderschapsverlof opnemen waarvan er nu 9 weken deels betaald worden. 

Voorheen was ouderschapsverlof een onbetaald verlof. Jij als werkgever moet de werknemer alleen loon betalen over de uren die hij/zij nog wel werkt. In een van toepassing zijnde cao, arbeidsvoorwaardenregeling of in een arbeidsovereenkomst kan een regeling zijn opgenomen waarbij de werknemer het recht heeft op (gedeeltelijke) doorbetaling tijdens het ouderschapsverlof. Ook kunnen partijen hierover onderling afspraken over maken.

Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald verlof voor elke werknemer. Vanaf dat moment gaat het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof in. Vanaf deze datum hebben jouw werknemers recht op 9 weken ouderschapsverlof tegen 70% van het maximum dagloon. Deze 70% wordt door het UWV uitbetaald aan de werkgever of aan de werknemer. De uitkering moet wel door de werkgever worden aangevraagd. Dit ouderschapsverlof dient wel opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind.

Doordat jouw werknemer door het opnemen van ouderschapsverlof minder verdient, kan het recht op kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag wijzigen. Je kunt je werknemer eventueel daarop wijzen.

Wat als een van mijn werknemers eerder al een kind heeft gekregen?
Het recht op het deels doorbetalen van het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór 2 augustus ouder zijn geworden en het volledige ouderschapsverlof van 26 weken totaal nog niet volledig heeft opgenomen. Daarnaast is het alleen mogelijk indien het kind op 2 augustus 2022 nog geen jaar oud is. In dit geval kan je werknemer alsnog aanspraak maken op het deels betaalde ouderschapsverlof. Ook hiervoor geldt weer dat het verlof opgenomen moet worden voordat het kind een jaar oud is.

Bovenstaand is ook van toepassing voor adoptie en pleegzorg. Hiervoor geldt dat het ouderschapsverlof opgenomen kan worden binnen één jaar na opname van het kind in het gezin en als het kind jonger dan 8 jaar is.

Mag ik de aanvraag van het ouderschapsverlof weigeren?

Nee, dit mag in principe niet. Ouderschapsverlof is een recht van jouw werknemer dat is vastgelegd in de wet arbeid en zorg.

Wel kan je als werkgever, na overleg met je werknemer, een gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdsstip ingang van het verlof.

 

Meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

YouTube afbeelding Faris
Video afspelen
Onze mensen

Heb je vragen over dit onderwerp?

Wil je gebruik maken van onze salarisapplicatie? Onze specialisten zijn je graag van dienst. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.