Persoonlijk portaal
underline-text@2x

Medewerkers kunnen zelf mutaties
doorvoeren en andere zaken regelen

Medewerkers hebben inzicht in hun dossier.

Je bepaalt zelf wie welke (administratieve) taken vervult/toegang heeft.

Algemene documenten zoals personeelshandboek en verslagen kunnen eenvoudig worden gedeeld.

Persoonlijk portaal

Onze software maakt het mogelijk dat medewerkers zelf eenvoudig gegevens kunnen invullen en wijzigingen door kunnen voeren. Op deze manier worden verantwoordelijkheden binnen je onderneming gelegd waar ze horen: bij de medewerker zelf. Hierdoor zijn medewerkers zelf verantwoordelijk om bijvoorbeeld onkosten en kilometers te declareren maar ook om gewerkte uren op te geven of overwerk aan te vragen. 

Mutatie

Na het indienen van de mutatie word je hierover geïnformeerd en kan de aanvraag beoordeeld worden. De medewerker kan de status van een mutatie blijven volgen en afgehandelde mutaties blijven beschikbaar in het archief. Zo is het altijd duidelijk wanneer en welke mutatie is ingediend door een medewerker.

Verlofregistratie

Eveneens is er een verlofregistratie beschikbaar in de applicatie. Met deze module wordt verlofregistratie gemakkelijk en overzichtelijk, zowel voor de werkgever als de medewerker.

iPhone XS met loonstrook

Bekijk deze video over Faris

YouTube afbeelding Faris
Video afspelen